Uvjeti poslovanja

Namještaj Mima d.o.o.

Sjedište: Namještaj Mima d.o.o., Valica 3, Pula 
Reg: Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040003729.
OIB: 24769473247
MB: 03797945
NKD: 4759
Porezni broj: 3797945
Temeljni kapital: 6.661.500,00 kn uplaćen u cijelosti.
Direktorica: Marina Marjanović
Poslovna banka: Erste & Steiermärkische Bank dd
Poslovni račun (IBAN):  HR4324020061100518380
Tel. (052) 385 700
Fax. (052) 385 704
E-mail: info@namjestaj-mima.hr

Mogućnosti plaćanja

Plaćanje kreditnim karticama:

American Express MasterCard Maestro Visa Diners

Izjava o sigurnosti

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

American Express - Jamstvo sigurne online kupnje MasterCard SecureCode Verified by Visa

3DSecure upute za sigurnu internetsku kupovinu

Izjava o privatnosti

Namještaj Mima d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Namještaj Mima d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Uvjeti dostave i isporuke

Dostava i montaža

 • Ukoliko se radi o kupnji kod koje vam nismo u mogućnosti izravno ponuditi usluge dostave i montaže, biti ćemo vam na raspolaganju za svu potrebnu pomoć.
 • Dostava nije uključena u cijenu proizvoda. Usluge dostave ugovaraju se sa prodajnim osobljem prilikom zaključivanja kupnje i vrijede u skladu s uvjetima prodaje u Namještaj Mima d.o.o.. Ugovorena cijena dostave podrazumijeva dostavu do kućnog broja.
 • Dostava za određene proizvode može biti besplatna ako je u tijeku posebna ponuda koja uključuje besplatnu dostavu što će biti posebno naznačneno. 
 • Dostava i montaža za ugradbene ormare i klizne stijene, uključene su u cijenu za gradove Pulu, Poreč (područje grada), Umag, Mali Lošinj, Rijeku, Zadar, i Šibenik (u smjeru Zadar) i Koprivnice.
 • Montaža nije uključena u cijenu proizvoda. 
 • Za određeni namještaj montaža neće biti potrebna jer se pojedini artikli isporučuju montirani.
 • Za određen namještaj neće vam biti potrebne usluge montera jer je proces montiranja vrlo jednostavan, sastoji se od nekoliko koraka za koje postoje jasna uputstva.
 • Za montažu namještaja kod kojeg je preporučljivo unajmiti stručnjaka (kao što je slučaj kod spavaćih soba i kuhinja), rado ćemo vam pomoći i preporučiti neke od naših vanjskih suradnika za montažu.

Isporuka

Nastojati ćemo uvijek Vašu narudžbu isporučiti u najkraćem mogućem roku.
Ovisno o tome što ste kupili, ovisi i vrijeme isporuke:

 • komadni namještaj na zalihi spreman je za isporuku odmah,
 • kuhinje po mjeri, garniture po narudžbi i ostale personalizirane narudžbe imaju generalne rokove isporuke do 30 dana, ukoliko naši djelatnici ne naglase drugačije.

Uvjeti povrata i reklamacije

Prema članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, NN 41/2014 ističemo:

Obavijest kupcima

Obavještavamo cijenjene kupce da pohvale i prigovore u pisanom obliku mogu dostaviti na sljedeće načine:

 • direktnom predajom u prodajnom prostoru poslovnice Namještaja Mime d.o.o.
 • poštom na adresu:
  Namještaj Mima d.o.o.
  Valica 3
  52100 Pula
 • putem elektroničke pošte na adresu info@namjestaj-mima.hr
 • putem telefaxa na broj 052 / 385 - 720

Pisani prigovori trebaju sadržavati sljedeće podatke:

 • ime, prezime i adresu kupca
 • datum podnošenja prigovora
 • opis - sadržaj prigovora sa što detaljnijim informacijama
 • fotokopiju računa kao dokaz o kupnji

Na pisani prigovor odgovoriti ćemo u roku od 15 dana od dana zaprimanja istog. Svi prigovori podneseni na bilo koji od gore navedenih načina upisuju se u "KNJIGU PRIGOVORA", u sjedištu poduzeća.

Opći uvjeti poslovanja

Za sve isporuke proizvoda i pratećih usluga vrijede ovi Opći uvjeti, ako nije drugačije pismeno utanačeno. Cijene proizvoda su utvrđene u cjeniku koji je važeći na dan isporuke. Cijene koje su naznačene prilikom ugovora su važeće  prema akutalnom cjeniku na dan ugovaranja,  osim ako nije drugačije pismeno utanačeno. Cijene se smatraju fco skladište prodavača (uvozna roba je ocarinjena) i ne sadrže troškove posebnog pakiranja niti troškove prijevoza od skladišta prodavača do kupca. Porez na dodanu vrijednost zaračunava se u skladu sa zakonom. U predračunu, koji izdaje prodavač, se obavezno iskazuju svi troškovi.

1. Ponude

Ponude su određene ovim Uvjetima prodaje. Drugačiji uvjeti prodaje nisu prihvatljivi, osim ako nisu pismeno dani od strane prodavača. Ponuda ne obvezuje kupca na kupnju kao ni prodavača na prodaju. Prodavač nije obvezan na osnovi ponude izvršiti rezervaciju ponuđene robe, osim u slučaju danog roka za prihvačanje opcije ponude, tj . uplate avansa.

Važenje ponude je naznačeno u svakoj ponudi. Ukoliko nije, važenje ponude iznosi najviše 8 dana od dana njezinog izdavanja. Sve tehničke naznake proizvoda su bez obveze, jer se tehničke promjene smatraju uobičajenim. Ako narudžba kupca sadrži neke uvjete koji nisu jednaki ovim Općim uvjetima prodaje, prodavač će ispostaviti pismenu ponudu sa svojim uvjetima prodaje i ona će se smatrati vazeča.

2. Narudžbe

Narudžba kupca se smatra prihvaćenom kada prodavač pismeno potvrdi narudžbu kupca s oznakom robe, količinom, cijenama, troškovima i rokovima isporuke te kada kupac uplati avans  a sve prema ugovoru o prodaji. Kupac se obvezuje svoje neslaganje s potvrdom narudžbe dostaviti pismeno najkasnije u roku dva dana, u protivnom prodavač smatra da je kupac istu prihvatio i može krenuti u realizaciju narudžbe.

Odustajanje od narudžbe može izvršiti kupac na osnovi pismenog zahtjeva ali samo uz privolu prodavača, ukoliko on već robu nije isporučio kupcu. Prodavač zadržava pravo zaračunavanja stvarnih troškova proizašlih zbog kupčeva odustajanja od narudžbe. Posebne izrade po narudžbi kupca se ne mogu otkazati, npr. kuhinje, ormari na mjeru i drugi proizvodi van standardne proizvodnje a koje prodavatelj redovno ne drži na zalihi. Promjena narudžbe kupca mora biti u pisanom obliku i prihvaća se pismeno od strane prodavača. Promjenu narudžbe prodavač će prihvatiti bez posljedica za kupca kada je to moguće i kada ga takva promjena ne dovodi u nepovoljniji položaj.

3. Pakiranje robe

Prodavač isporučuje svu robu u orginalnom pakiranju proizvođača odnosno u standardnom parkiranju. Posebno pakiranje zbog otežanog transporta ili na zahtjev kupca se posebno naplaćuje, ukoliko isto Prodavatelju stvara dodatni trošak.

4. Prijevoz robe

Cijene prodavača smatraju se fco skladište prodavača. Prodavač ima skladišta u:

 • Žaborička bb, Šibenik
 • Žegoti 5d, Kastav, Rijeka
 • Gaženička 28 – luka Zadar, Zadar
 • Šijanska cesta 3, Pula (iza salona Namještaj Mima)
 • Kalvarija bb, Mali Lošinj (u sklopu salona Namještaj Mima)
 • Radna zona Kukci bb, Poreč (u sklopu salona Namještaj Mima)
 • Antuna Mihanovića 9, Karlovac (u sklopu salona Namještaj Mima)
 • Radnička cesta 8, Koprivnica (u sklopu salona Namještaj Mima)
 • Ungarija bb, Umag (Ungarija 39g pokraj trgovačkog društva Proxima)

Kupcu će se roba isporučiti iz najbližeg skladišta, a prijevoz od tog skladišta do odredišta koje odredi kupac ide na teret kupca. Ako je roba kupljena iz salona onda i isporuka ide iz salona Prodavatelja.

5. Isporuka robe

Roba nakon izlaska iz skladišta prodavača ide na rizik kupca. Možebitna oštećenja ili gubitci se prijavljuju od strane kupca dotičnom prijevozniku.

6. Garancija i rezervni dijelovi

Prodavač prenosi orginalne garantne uvjete proizvodača na kupca. Za svu robu za koju ne postoji garancija proizvodača, prodavač daje svoju garanciju s rokom od 1 godine. Prodavač se obvezuje osigurati rezervne dijelove za prodane proizvode tokom njihova životnog vijeka.

7. Ležarina

Prodavač će, ukoliko kupac ne preuzme robu u roku 15 dana od evidentirane usmene (osobno ili telefonom) i/ili pismene obavijesti o prispjeću robe, naplatiti ležarinu kupcu po vazećem cjeniku ležarine.

8. Uvjeti plaćanja za online trgovinu

Uvjeti plaćanja se određuju u sklopljenom ugovoru. Ukoliko nije drugačije pismeno utanačeno vrijede ovi uvjeti plaćanja:

 • za sva ostala plaćanja vrijede cijene iz cjenika bez popusta, ukoliko nije riječ o akcijama kreditnih kuća banaka ili Namještaja Mime, a koje će biti pismeno utanačene i vidljivo istaknute

Plaćanje kupac vrši prije isporuke robe. Za narudžbe se uplaćuje 30% ugovorenog iznosa odmah, kod pismenog sklapanja ugovora za pokretanje narudžbe, te ostatak kada roba dođe na skladište prodavača ali prije isporuke. Ovako određeno plaćanje vrijedi ako nije drugačije pismeno utanačeno u ugovoru. Prodavač će kod zakašnjenja plaćanja kupcu zaračunati zakonsku zateznu kamatu i obustaviti daljnju isporuku robe do podmirenja dugova od strane kupca.

Za isporuke duže od 30 dana prodavač će kupcu obračunati kamate na uplaćeni iznos duži od 30 dana do isporuke, a sve po Zakonu o zaštiti prodavača.

Raskid ugovora

Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod.

Zadržavamo pravo promjene uvjeta prodaje i cijena bez prethodne obavijesti.

U Puli, 01.09.2015 godine.