Reklamacije

Prema članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, NN 41/2014 ističemo:

Obavijest kupcima

Obavještavamo cijenjene kupce da pohvale i prigovore u pisanom obliku mogu dostaviti na sljedeće načine:

 • direktnom predajom u prodajnom prostoru poslovnice Namještaja Mime d.o.o.
 • poštom na adresu:
  Namještaj Mima d.o.o.
  Valica 3
  52100 Pula
 • putem elektroničke pošte na adresu info@namjestaj-mima.hr
 • putem telefaxa na broj 052 / 385 - 720

Pisani prigovori trebaju sadržavati sljedeće podatke:

 • ime, prezime i adresu kupca
 • datum podnošenja prigovora
 • opis - sadržaj prigovora sa što detaljnijim informacijama
 • fotokopiju računa kao dokaz o kupnji

Na pisani prigovor odgovoriti ćemo u roku od 15 dana od dana zaprimanja istog. Svi prigovori podneseni na bilo koji od gore navedenih načina upisuju se u "KNJIGU PRIGOVORA", u sjedištu poduzeća.

Zahvaljujemo na posjeti! Ugodnu kupovinu želi vam Namještaj Mima!